Görevimiz

Amacımı gerçekleştirmek için yasaların öngördüğü düzeyde, sorumluluk ruhu taşıyan duyarlı yurttaşlık görevini yerine getirmektir.

 

Amacım Nedir?

Yeryüzünün sayılı devletlerden biri iken,  duraklama ve gerileme döneminde yabancı ve azınlıkların güdümüne giren Osmanlı İmparatorluğu yöneticiler, dış devletlerden ve azınlıklardan borç almaya alışmakla birlikte, başkalarından emir almaya da alışarak, devleti “Hasta Adam” durumuna düşürmüşlerdir.

Sonuç olarak; Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında paylaşılmaya hazır bir devlet konumuna düşürülmüş ve “Mondros Mütarekesi” olarak bilinen 30 Ekim 1918 tarihinde kabul edilen paylaşma belgesi ile defin belgesi düzenlenen “Hasta Adam” tarihe gömülmüştür.

Atatürk’ün öcülüğünde örgütlenerek Kuvayı Milliye’yi (Ulusal Güçleri) kuran Türk halkı, emperyalist güçlerin paylaşım belgelerini yırtarak, tam bağımsızlığa, ulusal egemenliğe ve ulus devlete dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Emperyalizme karşı verdiği savaşı kazanan ve örnek bir devlet kuran Atatürk’ün devlet yönetim anlayışından rahatsız olan egemen güçler, özellikle Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’nin kurulu olduğu bölgeye yerleşerek, müttefik görünümü altında Türkiye’nin önünü keserek diğer ezilen uluslara örnek olasını engellemeye çalışmaktadırlar.

Bu bağlamda; kalkınma hızımız Dünya Bankası öncülüğünde engellenmiş, ekonomi yönetimimiz aynı güçlerin kontrolü altında bulunan IMF’ye bırakılmış, onca olanaksızlıklara rağmen, ekonomik, sosyal, siyasi, askeri ve bölgesel barışın sağlanması yönünden elde edilen başarılar görmezden gelinerek, ülkemizin geleceği Avrupa Birliği’ne tam üye olmaya  hedeflenmiştir.

Bu koşullar karşısında, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden tam bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı, ulus devlet bütünlüğü içinde, çağdaş dünya devletleri düzeyinde var olabilesi için; Kemalist (Atatürkçü) Devlet modeline bağlı kalmak zorunluluğu bulunmaktadır.

İşte bu zorunluluk nedeniyle, Anayasamız “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir”  hükmü doğrultusunda ve yasalarımızın ön gördüğü çerçeve içinde, halkımızı aydınlatmayı yurttaşlık görevi bilmekte ve amaç edinmekteyim.