25 YAŞINI DOLDURAN ADD’NİN KURUMLAŞMASINI TAMAMLAYABİLMESİ İÇİN…

25 YAŞINI DOLDURAN ADD’NİN KURUMLAŞMASINI TAMAMLAYABİLMESİ İÇİN…

 

Hüsnü MERDANOĞLU

 

ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği), “Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırıların doruğa ulaştığı” bir ortamda Atatürk’ün “ … devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma” hedefi doğrultusunda 19 Mayıs 1989 günü kurulmuştur. ADD, 16.04.1993 günlü, 21554 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1993 günlü, 93/4239 sayılı kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılmıştır.

Sık sık Atatürk adı kullanılarak, Atatürk’ün hedeflerinin önünün kesildiği 12 Eylül yönetimi ve daha sonraları küreselleşmeye teslimiyetçi tutumları ile Osmanlı’nın son dönemini anımsatan yönetimlere tepki olarak kurulan ADD, bir anlamda; Kuvayı Millîye kuruluşunu ve Müdafaai Hukuk Derneklerinin işlevini yerine getirmeyi hedeflemiştir.

Nasıl ki, emperyalist güçler tarafından Anadolu’nun işgalinden sonra, Anadolu’da ve Trakya’da Müdafaai Hukuk dernekleri kurulmuş ve bu dernekler Kuvayı Milliye’ye (ulusal güçlere) çeşitli yönden destek vererek Atatürk’ün öncülüğünde bağımsızlık sağlanmış ise, Türkiye’nin her geçen gün Atatürk ilkelerinden uzaklaşılması sürecinde ADD, halkın bilinçlenmesi, emperyalizme ve işbirlikçilerinin tuzaklarına karşı duyarlı yurttaş sayısını artırma görevi üstlenmiştir.

Kuruluşu, önemli bir ilgi uyandırmış olan ADD’nin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 günü suikast sonucunda yaşamını yitirmiştir. Muammer Aksoy’dan sonra ADD, 8 genel başkan görmüştür. Ne var ki, Mayıs 2014’de 25 inci yılını doldurmuş olan ADD, kurumlaşma sürecini henüz tamamlayamamıştır.

 

Derneğin kurumlaşmasının önü, Genel Başkanlardan Suphi Gürsoytrak döneminde açılmış ise de, iç ve dış etkenler ADD’nin kurumlaşmasına fırsat vermemişlerdir. Suphi Gürsoytrak yönetimindeki ADD’de, ilk bomba dışarıdan patlatılmıştır. 27 Şubat 1995 günü ADD Genel Merkezi’ne, “Cahit” adında bir kişi bomba yerleştirirken yaşamını yitirmiştir. ADD’nin bombalanması sonrasında yurttaşlar, ADD Genel Merkezine ve şubelerine olağanüstü ilgi göstermişler, bu süreçte bir ay içinde on bin üye kaydı yapıldığı olmuştur.

ADD’ye artan ilgi ve Gürsoytrak’ın öncülüğünde; Derneğin yayın organı olarak bir radyo kurma girişmelerin başlatılması, üyeler arasında iletişimi ve düşünce birliğini sağlayan genel merkez dergisinin sürekli yayınlanması, her geçen gün yeni şube ve nitelikli üyeler artması, halen o dönemde alınan Genel Merkez bürosunun satın alınması, Batıkent’teki Ahmet Taner Kışlalı binasının yapımına başlanılması, dikkatleri çekmiş olacak ki, ikinci bomba ADD yönetimi içinde patlatılmıştır. ADD’nin kurumlaşmasının önün açan Gürsoytrak’ı genel başkanlıktan uzaklaştırmak için güvensizlik oyu verilmiş, Gürsoytrak sonrasında, ADD’yi siyasi patiye taşımak isteyen genel başkan olduğu gibi kimi ADD genel yönetim kurulu üyeleri de Derneği basamak yaparak, siyasi kadrolarda yer bulma çabasında olmuşlardır.

Kurumlaşması yarım kalan ADD için 7-8 Haziran 2014 günü yeni bir olağan genel kurulu ayrı bir önem taşımakta, bu genel kurula katılan delegelere önemli görevler ve yükümlülükler düşmektedir.

25 yıldır kurumlaşmasını tamamlayamayan ADD’nin, adındaki “Atatürkçü” vurguya yaraşır, kuruluş amacına ve hedefine erişir olabilmesi için; yönetimi aday olanların, aşağıda özetlediğimiz hususları yerine getirmeye söz vermelidirler:

-Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut durumu geleceği için zararlı yayın ve çabalar ADD kurullarınca tespit ederek, kamuoyuna duyurulmalıdır.

-Cumhuriyetimizin temel dayanaklarını yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, yasal dayanaklarda yapılan değişiklikler günü gününe izlenerek, bu tür değişikliklerin ulusal bünyemizde yapacağı olumsuzluklar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

 -ADD Genel Merkez yayın organını olan ve içeriği ile aranılır nitelikte, en az bir hakemli dergi düzenli olarak yayınlanmalıdır.

-ADD Genel Merkez Web sitesini, sürekli izlenen bir niteliğe kavuşturmalıdır.

-Kemalizm konusunda temel özellikler taşıyan yapıtların yayınlanması gerçekleştirmelidir.

-Kemalizm konusunda güvenilir arşivi sağlamalıdır.

-Hiç değilse, Internet televizyonunun yayınını gerçekleştirilmelidir.

-Geleceğin güvencesi gençler olduğu gerçeği bilinciyle, gençliğin yozlaşmış eğitim sisteminden korunarak, gerçekleri öğrenmelerine katkı vermek için hiç değilse ADD şubeleri aracılığı ile ulusal ve çağdaş eğiteme katkı vermelidir.

 -Yaşımın sürdürülmenin ön koşulunun, yaşayabilecek geçim olanağını elde etmek olduğu gerçeğinden hareketle; gençlerin iş olanakları elde etmelerine yönelik (kooperatifçilik, el sanatları ve benzeri ) projeler gerçekleştirmelidir.

-Genel Merkez bünyesinde kurulacak araştırma merkezi aracılığı ile yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış kitap ve benzeri kaynakları takip ederek, yararlı olanlarını üyelere ve kamuoyuna duyurulmalı, kamuoyunun ve özellikle gençlerin doğru bilgilenmelerine katkı vermelidir.

- 

Bir kuruluşun kurumlaşması; o kuruluşun kurucusu ya da çalışanlarının kişisel tercihlerine bağlı kalmadan, kuruluş ilkeleri/amaçları doğrultusunda güçlenerek varlığını sürdürmesidir. Varlığını sürdürebilmek için de, rakiplerinden daha üstün teknik ve benzeri donanıma sahip olması, sosyal ve siyasi ortamda hatırlanması, söz sahibi olması demektir.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, kamuoyu oluşmak için iktidar ve muhalefet, sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmakta, onların desteğini alma girişimlerinde bulunmaktadırlar. Yüzlerce şubesi ve binlerce üyesi olan ADD’nin böylesi bir destek için hatırlanmamış olması ADD yönetici ve üyelerini derin derin düşündürmelidir. Muhalefet tarafından bile ADD’nin dikkate alınmaması, ADD’nin kurumlaşmasını tamamlayamamış olmasındandır. Bu gerçek göz önünde tutularak, yeni ADD yönetimi, delegelerin önüne yukarıda özetlediğimiz hususları yerine getireceklerini genel kurula sunacakları projelerde yer vermeleri ve göreve geldiklerinde de vaatlerine tutmalıdırlar.

Atatürk’e yaraşır olmak için; sürekli “Atatürk” adını ya da O’nun gerçekleştirdiklerini yinelemekle değil, Atatürk gibi gerekir ise canı pahasına ulusal birlikle ve bütünlüğümüz için çalışmakla olacağı gerçeğini bir kez daha anımsatır, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, birliği ve tam bağımsızlığına katkı verenleri saygı ile anmak isterim.

29.05.2014 günü yaşamını yitiren ADD’nin kurucularından ve ikinci genel başkanlığını yapmış olan, emekli General Celil Gürkan’a rahmet, ADD delege ve yeni seçilecek yönetime başarı dileklerimle.