ATATÜRK DENİLİNCE TAM BAĞIMSIZLIK HATIRLANMALI


Hüsnü MERDANOĞLU
 
Atatürk’ün, tam bağımsızlığı elde etmek için savaştığı taraf; emperyalist amaç güden Avrupa devletleridir. Tam bağımsızlıktaki ısrarı ise tam bağımsızlığın, bir ulusun onuru olduğudur. Atatürk’e göre;
 
“...Bir millette şerefin, saygınlığın, namusun ve insanlığın var olabilmesi, mutlaka o milletin, hürriyetine ve bağımsızlığına sahip olması ile mümkündür. ...”
 
Emperyalizme başkaldırmış olan Ankara Hükümetinin (Kuvayı Milliye’nin) Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, emperyalizme karşı kazanılan ilk cephe savaş olan Sakarya Savaşı’nın (23/8-13.9.1921) henüz kazanılmadığı bir aşamada (13.6.1921’de), emperyalist devlet Fransa’nın temsilcisi Franklin Bouillon’a, Kuvayı Milliye’nin başkenti Ankara’da; Kemalizm’in amacı yanında, tam bağımsızlığın anlamını da içeren şunları söylemiştir:
 
“Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız görevin temelinin özüdür. Bu görev, bütün ulusa ve tarihe karşı üstlenilmiştir. … Bizden öncekilerin hataları yüzünden, ulusumuz, sözde bağımsızlığına bağlanmış bulunuyordu. … Biz, yaşamak isteyen, onuruyla ve şerefiyle yaşamak isteyen bir ulusuz. … Aydın, cahil ayrımsız tüm ulusumuz, … Bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta, tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürekliliğidir.
 
Tam bağımsızlık demek, elbette siyasa, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir...."
 
Mustafa Kemal Paşa, Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde “sanki bir demircinin, elindeki çekici, aynı noktaya yüzlerce kez, binlerce kez vuruşu”   gibi tam bağımsızlığa yönelmiştir. Çünkü Tam bağımsızlık, (o günlerin deyimi ile istiklâl-î tam) Atatürk’ün kurmak istediği Türkiye’nin  “baş ilkesidir.”
 Atatürk söz konusu olunduğunda tam bağımsızlık anlaşımladır.
 Kendine Atatürkçü görenler (ki doğrusu Kemalizm’dir) tam bağımsızlık yönünde çaba içinde iseler görevlerini yerine getiriyorlar demektir.