1951 yılında Şarkışla’nın Kaymak köyünde doğdu.

Ankara İktisadi Ticari ilimler Yüksek Okulu ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık bölümünü bitirdi.

İş yaşamı yanında, Atatürkçülük konusunda araştırma ve incelemeye yoğunlaştı.

Atatürkçü Düşüncenin (Kemalizm’in) yurttaşlarımız tarafından olabildiğince doğru anlaşılması için yurdumuzun birçok yöresinde konferanslar verdi ve bu doğrultuda birçok dergide çok sayıda makalesi yayımlandı.

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

1-“Tarihi Gerçekler Işığında Atatürkçü Düşüncenin Evrenselliği” (Kendi yayını, Ankara, 1999),

2-“AB Üyeliğine Atatürkçü Yaklaşım” (Küreselleşme Sürecinde Atatürkçü Düşünce, Güldikeni Yayını, Ankara, 2001),

3-“Ulusal Kurtuluş Süreci ve Kuvayı Milliye“ (Ümit Yayıncılık, Ankara, 2006),

4-“Kemalizm ile AB’nin Çelişkisi” (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya, 2006),

5-“Kemalizm ile Bütünleşen Alevilik” (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya, 2009),

6-“Tarihi Gerçekler Işığında Dersim’den Ders almak, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2013),

7-Tarihi Gerçekler Işığında 100 Soruda Alevilik, Tanyeli yayıncılık, Ankara, 2014).

 

Merdanoğlu, ulkemizin ulus devlet bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, ülke yönetiminin Kemalist ilkeler doğrultusunda yönetilmesi için durumdan görev çıkararak, yazılar ve kitaplar yazmayı sürdürmektedir.

Sitede Yer Alan Yazıların İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti’nin, devletimizin kurucusu Atatürk’ün hedeflediği; tam bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı, ulus devlet bütünlüğü içinde, çağdaş dünya devletleri düzeyinde var olabilesi için, ülkemizin Kemalist (Atatürkçü) Devlet modeline bağlı kalmayı sağlamaya yönelik olan amacıma ulaşmak için; sitede yer alan ve bugüne dek yazdıkları yazılar, yayınladıkları kitaplarla belirttiğim amaçlar doğrultusunda ürünler veren yazarların, yazılarının sitede yer almasına özen göstereceğim.